Kodumaa

Elamispindade vahendus

Kodumaa Kinnisvara
image
Kas soovid oma kodu müüa?

Kodumaa professionaalsed maaklerid aitavad Sinu kinnisvara müüa

Sobiva korteri, maja või krundi leidmine ei ole alati lihtsaimate ja kiireimate tegevuste killast. Pakutavate objektide vahel valimine, info hankimine turusektoris valitseva hinnataseme kohta, nõutavate juriidiliste toimingute läbiviimine nõuab süvenemist ja pühendumist ning võib kujuneda tüütult aeganõudvaks.

Nii nagu Te ei pea tingimata orienteeruma seaduserägastikes, ei pea Te tingimata teadma kõike kinnisvarast. Selle jaoks on professionaalne maakler, kes annab Teile pädeva vastuse kõigile kinnisvaraalastele küsimustele-probleemidele.

Kinnisvarabüroo valik on oluline otsus, sest maakler peab suutma Teid professionaalselt nõustada kogu ostu-müügiprotsessi vältel. Kliendina peate tunnetama, et teenusepakkuja tagab Teile usaldusväärse informatsiooni ja tegutseb juriidiliselt korrektselt Teie poolt püstitatud eesmärkide kohaselt.

Meie maaklerid pakuvad sõbralikku, iga konkreetse kliendi vajadusi arvestavat, paindlikku ja usaldusväärset teenust. Aitame kogu protsessi läbi viia ja võtame enda kanda kogu tehingutega seonduva asjaajamise, tegutsedes diskreetselt Teie parimates huvides.

Vahendustasu täpne suurus sõltub objekti müügihinnast, asukohast, objektile tehtava reklaami mahust ja prognoositavast müügiperioodist.

Hinnakonsultatsioon.
Sõlmides Uus Maaga esinduslepingu objekti müümiseks, on objekti müügihinna määramiseks konsultatsioon tasuta.

Koostöö.
Peame tähtsaks koostööd ka teiste kinnisvarabüroode maakleritega. Garanteerime, et edastame Teie müügipakkumise vähemalt kolmele tugevamale kinnisvarabüroole, reguleerides ise suhteid teiste kinnisvarabüroodega, selle eest lisatasu nõudmata.

Maaklerite ja hindajate vahel on tihe omavaheline koostöö ja Uus Maal on lai kliendivõrk. 80% kinnisvarast vahetab omanikku juba Uus Maa maaklerite omavahelise infovahetuse käigus, kuna meil on põhjalik ostuhuviliste andmebaas. Kõikidest objektidest informeerime koheselt kõiki Uus Maa maaklereid üle Eesti. Samuti vahetame infot ja pakkumisi ka meie esinduskontoritega ja partneritega väljaspool Eestit.

Teeme koostööd kõigi suuremate pankadega ja muude finantsasutustega, tänu millele on meil sageli võimalik ostuklientidele pakkuda eritingimusi ostetava objekti finantseerimisel.

Tihe omavaheline koostöö ja kõiki kanaleid kattev meediastrateegia tagavad selle, et Teie kinnisvara saab Uus Maa vahendusel müüdud nähtavalt, kiiresti ja tulemuslikult.

Reklaam.
Kujundame reklaamteksti Teie kinnisvarale, koostame detailsed müügimaterjalid (fotod, korteri või maja plaan). Vastavalt kliendi soovile, objekti eripärale ja võimalusele valmistame ning paigaldame objektile tutvustava müügiplakati.

Uus Maa on oma pakkumiste ja kuulutustega esiplaanil kõigis olulisemates ja suuremates interneti kinnisvaravahenduse portaalides ja andmebaasides.

Uus Maa pakkumised on regulaarselt esindatud kõige märgatumatel printreklaamipindadel sihtrühma hulgas.

Vastavalt võimalusele ja vajadusele korraldame müüdavale objektile kliendipäevi.

Tagasiside.
Hoiame klienti toimuvaga pidevalt kursis. Anname esinduslepingus kokkulepitud intervalliga ja perioodi vältel kirjalikult aru Teie vara müügi või üürileandmisega seotud tegevusest ja huvilistest.

Tagame tehingu juriidilise korrektsuse.
– vormistame kehtiva seadusandlusega kooskõlas juriidiliselt korrektse tehingu;
– vajadusel valmistame ette lepinguvariandid (üüri- ja rendileping);
– korraldame tehingu notariaalse vormistamise;
– teostame vajalike dokumentide hankimise;
– kontrollime dokumentide kehtivust ja õigsust.
– korraldame tehingu hinnaläbirääkimised esinduslepingu sõlminud kliendi huvidest ja kasust lähtudes;
– lepime kokku omandi üleminekuga seonduvad asjaolud;
– lepime kokku tehingu vormistamisega seonduvad asjaolud;

Tehingujärgne teenindus.
Hoiame Teiega kontakti ka pärast tehingu vormistamist ning vahendustasu saamist. Oleme väga huvitatud Teie tagasisidest meie poolt pakutud vahendusteenuse kvaliteedi osas.

Realisatsioon ja vahendustasu suurus.
Parima teenuse garanteerimiseks soovitame sõlmida Uus Maa Kinnisvarabürooga ainuesindusleping. Lepingus on toodud mõlema poole õigused ja kohustused. Realisatsiooni pikkuse ning müügi vahendamise korraldamise tasu ütleb vastavalt konkreetsele objektile Teie maakler. Vahendustasu suurus ei sisalda Eesti Vabariigi käibemaksu.

Võta meiega ühendust